In het kader van productaansprakelijkheid zijn via de Nederlandse wetgeving de Europese blootstellingslimieten nu al van toepassing. De blootstellingslimieten zijn opgenomen in de productstandaarden, de zogeheten Europese EN-standaarden. Consumentenproducten (telefoons, routers, apparaten) die binnen de EU op de markt verschijnen, moeten een CE-markering hebben. Met de CE-markering geeft de fabrikant aan dat het product voldoet aan de wettelijke eisen en productstandaarden voor onder andere veiligheid, gezondheid en milieu. Ook de blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden vallen daaronder. De overheid wil de blootstellingslimieten ook in brede zin in wetgeving opnemen, maar op dit moment is nog niet duidelijk hoe.

Comment on this FAQ

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *