De klachten die sommige mensen ervaren beneden blootstellingslimieten, zijn reëel en kunnen ernstig zijn en de kwaliteit van leven nadelig beïnvloeden. De oorzaak van de klachten is wetenschappelijk nog niet duidelijk. Er zijn drie mogelijke verklaringen denkbaar: 1. De klachten worden veroorzaakt door elektromagnetische velden; 2. De klachten hebben een psychische oorzaak;3. De klachten worden veroorzaakt door andere milieufactoren of ziekten.

Comment on this FAQ

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *