Vooral bij het begin van de uitrol van 5G, in 2020, zal de blootstelling nog lijken op de huidige blootstelling aan 2G, 3G en 4G. Doordat 5G een variëteit aan antennetechnieken kan gebruiken is nog niet duidelijk of 5G leidt tot meer (door toenemend gebruik van mobiele communicatie), minder (door efficiëntere antennetechnieken) of dezelfde hoeveelheid straling. Hoe dan ook mag de totale hoeveelheid straling niet boven de blootstellingslimieten komen.

Comment on this FAQ

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *