De blootstellingslimieten zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De overheid laat dit onderzoek actief volgen. Als uit toekomstig wetenschappelijk onderzoek mocht blijken dat er toch gezondheidsschade beneden de limieten optreedt, dan wordt er actie ondernomen. Over aansprakelijkheid kan ik geen uitspraken doen.

Comment on this FAQ

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *