Telecom Insights 2020
Het belang van 5G

Telecompaper organiseert op donderdag 26 november 2020 een online evenement
waarbij de ontwikkeling van 5G in Nederland centraal staat. Met dit evenement bieden we nu en de komende jaren hét platform voor en over 5G.

Telecom Insights 2020 is afgelopen.

We kijken terug op een geslaagd evenement. Samen met de sprekers, met de technische ondersteuning, de sponsors, de locatie en andere partijen hebben we met zijn allen gewerkt aan een nieuwe opzet van het jaarlijkse congres van Telecompaper.

Telecom Insights 2020 werd een volledig online congres waarbij presentaties, tafeldiscussies en interactieve mogelijkheden tussen deelnemers elkaar afwisselden.

Houd onze site en mailings in de gaten over Telecom Insights 2021. Wij werken vanzelfsprekend en onafhankelijk van de externe omstandigheden aan een inhoud van hoge kwaliteit. De vorm blijft – ook voor ons – nog even een verrassing.

U kunt de datum wel alvast noteren: Telecom Insights 2021 – donderdag 25 november 2021.

 

 

Telecom Insights gaat in 2020 digitaal.

Een programma dat professioneel en inhoudelijk een messcherp beeld geeft van de stand van zaken en de toekomst in de telecomsector. De digitale bezoeker kan de presentaties en discussies online volgen, vragen stellen, actief deelnemen aan discussies en met iedereen in contact komen.

Een dag die professionals in de TMT-sector niet mogen missen. Kopstukken van diverse bedrijven geven hun visie, analisten zorgen voor gedegen duiding en binnen de huidige omstandigheden biedt Telecom Insights u de beste mogelijkheden om anderen binnen de sector te ontmoeten en te spreken.

ONS online platform

Op 26 november zijn we vanaf 08:30 – 17:00+ live te vinden op ons online platform. Mee doen?

Sfeerimpressie 2019

Need-to-know informatie, Virtueel netwerken en veel meer...

Kenmerkend voor de congressen van Telecompaper zijn de uitgebreide netwerkmogelijkheden. Ook tijdens dit virtuele event bieden we deze mogelijkheden. Kom in contact met deelnemers en partners op een van de volgende manier.

Maak gebruik van de netwerk caroussel en wordt gekoppeld aan een willekeurige andere deelnemer. Gedurende het congres is een aantal van deze momenten en je kunt aangeven of je hier voor open staat. Leuke en verrassende gesprekken gegarandeerd!

Reserveer een tafel voor twee. Maak een afspraak om elkaar op een afgesproken tijdstip via een video call te spreken. Nodig anderen uit om deel te nemen, wissel kennis uit, of vind nieuwe business.

Laat je verder informeren door onze sponsoren en partners. Gedurende de dag is er een aantal indepth kennis sessies waarin nieuwe producten of technologien worden besproken. Uitgelezen kans om wat meer te weten te komen over de kansen die 5G gaat bieden en hoe deze te benutten.

Telecom Insights 2020

Op 26 november verwelkomen we vanaf 8.30 uur de deelnemers online. Op het online platform kunt u andere bezoekers ontmoeten, inlezen, chatten en videomateriaal bekijken. Vanaf 9.00 uur start het programma. Telecom Insights 2020 kent als belangrijkste doel een gedegen beeld te schetsen van de telecomsector per eind 2020 inclusief een betrouwbare visie op de ontwikkelingen in 2021 en verder. Daarbij ligt het zwaartepunt op de ontwikkelingen met betrekking tot de 5G-technologie.

Zes verschillende sessies

De dag is ingedeeld in zes sessies die één of meerdere interactieve elementen bevatten. Het evenement kent de discussietafel als centraal punt. Dagvoorzitter Joep Stassen ontmoet en interviewt aan tafel diverse gasten. Ook stelt hij de sprekers op het presentatiepodium voor. Joep wordt daarin per sessie bijgestaan door een co-host. Gezamenlijk geven zij richting aan de tafeldiscussies, waarbij de inbreng van de online deelnemers zeer wordt gewaardeerd.

De laatste sessie is een afsluitende tafeldiscussie waarbij diverse sprekers nogmaals aanschuiven. Gezamenlijk analyseren de experts aan tafel en online de dag en de learnings.

Wat is er in de pauzes te doen?

Na iedere sessie is er een pauze van 20 tot 30 minuten. Binnen ons platform (Events-Insight) heeft u de volgende mogelijkheden:

 • Chat-Carrousel: je wordt via willekeur gekoppeld aan andere deelnemers en maak kennis;
 • Informatiesessies: waarin je verder geïnformeerd wordt door een partner / sponsor over diverse onderwerpen rondom 5G;
 • Virtuele afspraken: gedurende de gehele dag kun je 1-op-1 (of meer) afspraken maken met iedere deelnemer;
 

Bekijk deze video om een beter gevoel te krijgen bij de mogelijkheden van het online platform

HET PROGRAMMA - ZES SESSIES

Het is eind 2020, de eerste Nederlandse 5G-frequenties zijn geveild en in gebruik genomen. Drie operators hebben de frequenties bemachtigd en elke partij heeft het 5G-netwerk deels commercieel geactiveerd. Er is een consumentenaanbod maar dat beperkt zich vooralsnog tot een snellere mobiele internetervaring. Aan de zakelijke kant wordt 5G op grotere schaal ingezet en gepromoot. Telecombedrijven en de industrie zijn met elkaar de 5G-route aan het uitstippelen, verkennen en bewandelen.

Per eind 2020 wordt het 5G-potentieel nog lang niet volledig benut, maar er zijn in een jaar tijd belangrijke stappen gezet. Dat zijn leermomenten voor alle partijen en het zijn de eerste stappen op weg naar de invulling van dat 5G-potentieel voor alle Nederlandse stakeholders. 

Op zoek naar het belang van 5G.

Aan de hand van een vijftal thema’s of deelvragen biedt Telecom Insights inzicht in de 5G-route die zich in Nederland ontvouwt, nu en in de toekomst.

 1. Waar staan we nu met 5G in Nederland?
 2. Welke doelstellingen hebben de telecombedrijven met 5G?
 3. Wat worden (of zijn) de eerste toepassingen?
 4. Wat merkt de consument nu en over vijf jaar van 5G?
 5. Hoe groot is het belang van 5G en de impact voor BV Nederland?
 6. Einddiscussie: Wat hebben we geleerd?
 
Telecom Insights 2020 duurt de hele dag. Het is mogelijk om onderdelen of het geheel op een ander tijdstip te bekijken. Voor de interactie is het vanzelfsprekend het interessantst om live deel te nemen.
 

De aftrap: Waar staan we nu met 5G in Nederland?
09:00 - 10:25 uur

In het openingsblok komen er drie sprekers aan bod die duiding geven aan de stand van zaken per eind 2020 en een boud, maar solide toekomstbeeld van 5G schetsen. Een interessante case die een discussie waard is. De sessie bestaat uit interviews en presentaties, gevolgd door duiding en discussie aan tafel. 

Joep Stassen stelt aan u voor:
 • Ed Achterberg, CEO van Telecompaper, verzorgt de eerste presentatie waarbij hij een gedetailleerd overzicht geeft van de belangrijkste onderwerpen, actualiteiten, feiten en cijfers van het voorgaande jaar. Achterberg zal tevens zijn blik richten op de te verwachten ontwikkelingen.
 • Het meeste potentieel van 5G voorziet KPN in deze fase voor zakelijke sectoren, zoals veiligheid, gezondheidszorg, mobiliteit, logistiek en de maakindustrie. Marieke Snoep, Chief Business Market en lid Raad van Bestuur bij KPN, spreekt over de Digitale Transformatie en de toegevoegde waarde van 5G.
 • Jan-Piet Nelissen, partner bij Deloitte, zal de toon zetten voor een spraakmakend evenement door de blik naar voren te richten: hoe kan de uitrol van 5G efficiënter worden aangepakt ten faveure van de BV Nederland?
Aan tafel: De sessie wordt met bovengenoemde sprekers aan tafel voortgezet met Q&A, discussie, duiding en interactie. De afsluitende tafeldiscussie duurt 20 minuten en eindigt om 10:25 uur.

Break - Koffie
Netwerkcarrousel
1-op-1 chatsessies
Sponsor talks T-Mobile, AVM

Welke doelstellingen hebben de telecombedrijven met 5G?
10:45 - 12:25 uur

In deze sessie wordt ingezoomd op hoe de telecomsector zich ontwikkelt nu 5G zijn opwachting maakt. Daarbij de wetenschap dat de eerste multibandveiling achter de rug is en 5G op beperkte schaal wordt aangeboden. Op termijn zullen er meer frequentiebanden vrijkomen die nieuwe mogelijkheden, kansen en bedreigingen bieden. De sessie bestaat uit interviews en presentaties, gevolgd door duiding en discussie aan tafel. 
Joep Stassen en co-host Eildert van Dijken (Strict) stellen aan u voor:
 • Eurofiber COO Eric Kuisch geeft zijn visie op de mogelijkheden die 5G biedt voor aanbieders van digitale infrastructuur.
 • Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile Nederland, biedt inzicht in de 5G-strategiekeuzes van T-Mobile. (Engelstalig)
Aan tafel: de sessie wordt met sprekers en hosts aan tafel voortgezet met Q&A, discussie, duiding en interactie. De tafeldiscussie duurt 15 minuten.
 • TNO heeft een 5G-testnetwerk gelanceerd waarop geavanceerde toepassingen die nog in de toekomst liggen kunnen worden getest. Toon Norp biedt inzage in de reële verwachtingen met betrekking tot toekomstige 5G-toepassingen in Nederland.
 • Hans van Elsen zal vanuit zijn rol als CTO bij Alcadis zijn visie geven op alternatieve technologieën voor 5G. Zo is WiFi6 wellicht een geschikt(er) alternatief voor bepaalde toepassingen.
Aan tafel: de sessie wordt met bovengenoemde sprekers en hosts aan tafel voortgezet met Q&A, discussie, duiding en interactie. De afsluitende tafeldiscussie duurt 15 minuten en eindigt om 12:20 uur.

Break - Koffie
Netwerkcarrousel
1-op-1 chatsessies
Sponsor talks TNO, Esri
Sponsor talks Deloitte, T-Mobile
Update MWC Barcelona 21 door Enterprise Summit - Mark Beermann

Wat worden (of zijn) de eerste toepassingen?
13:00 - 14:35 uur

In de beginjaren biedt 5G vooral voordelen aan de grootzakelijke markt. Het is vanuit dat standpunt interessant om de markt vanuit die vraag- en aanbodzijde te analyseren. Met behulp van vier sprekers en een gespreksleider wordt er in deze sessie gekeken naar de stand van zaken, de mogelijkheden en het aanbod. De sessie bestaat uit interviews en presentaties, gevolgd door duiding en discussie aan tafel. 

Joep Stassen en co-host Paul Naastepad (Eurofiber) stellen aan u voor:
 • Helena LisachukDeloitte, is expert op het gebied van Industrial Internet of Things. Zij zal de bezoekers en kijkers meenemen in de mogelijkheden die op dit vlak voor ons liggen. (Engelstalig)
 • Heimen Visser werkt binnen Primevest Capital Partners aan Smart City Nederland, een samenwerkingsmodel met BNG Bank om gemeenten in Nederland te helpen met de verduurzaming en verslimming van de openbare ruimte.
Aan tafel: de sessie wordt met sprekers en hosts aan tafel voortgezet met Q&A, discussie, duiding en interactie. De tafeldiscussie duurt 15 minuten.
 • Martin van der Pol, CTO Innovatie T-Systems Nederland, geeft een presentatie over de smart industry, waarbij onder andere 5G als technologie voor nieuwe ontwikkelingen zorgt.
 • Jacob Groote, EVP 5G bij KPN, presenteert en bediscussieert een aantal 5G-cases die KPN op het gebied van gezondheidszorg ontwikkelt.
Aan tafel: de sessie wordt met bovengenoemde sprekers en hosts aan tafel voortgezet met Q&A, discussie, duiding en interactie. De afsluitende tafeldiscussie duurt 15 minuten en eindigt om 14:35 uur.

Break - Koffie
Netwerkcarrousel
1-op-1 chatsessies
Sponsor talks KPN, Deloitte

Wat merkt de consument nu en over vijf jaar van 5G?
14:55 - 15:20 uur

2020 gaat de boeken in als het jaar waarin 5G van start ging in Nederland, ook voor consumenten. De impact voor deze doelgroep is echter nog niet heel groot. Dat gaat de komende jare veranderen.  

Joep Stassen en co-host Jan-Piet Nelissen (Deloitte) stellen aan u voor:
 • Olaf Swantee, nu in dienst bij Warburg Pincus, heeft een verleden als CEO van Sunrise Zwitserland en biedt tijdens het congres learnings van een bedrijf en een markt waarin 5G al langer geactiveerd is. Sunrise biedt zowel zakelijke als consumentendienten. In zijn keynote speach geeft Olaf Swantee inzicht in de keuzes van het bedrijf, de ontwikkelingen daarna en de impact van 5G op Zwitserland.
Aan tafel: Olaf Swantee schuift na afloop van de (direct aansluitende) vijfde sessie aan bij de discussietafel.

Hoe groot is het belang van 5G en impact voor BV Nederland?
15:20 - 16:00 uur

De zakelijke eindgebruikers alsook de consumenten zijn de revue gepasseerd. Het is interessant om te kijken wat de impact van 5G is op de BV Nederland.  

Joep Stassen en co-host Jan-Piet Nelissen (Deloitte) stellen aan u voor:
 • Ingrid Laane en Julia Krauwer verzorgen een duopresentatie waarin zij ingaan op het belang van 5G voor de BV Nederland. Ingrid Laane is sectoreconoom TMT, Julia Krauwer is sector banker TMT, beiden bij ABN Amro. Laane en Krauwer belichten de impact van 5G op een aantal sectoren en nemen daar bijvoorbeeld duurzaamheid in mee.
Aan tafel: de sessie wordt met bovengenoemde sprekers, Olaf Swantee en hosts aan tafel voortgezet met Q&A, discussie, duiding en interactie. Ook Tim Poulus van Telecompaper schuift aan. De afsluitende tafeldiscussie duurt 15 minuten en eindigt om 16:00 uur.

Break - Koffie
Netwerkcarrousel
1-op-1 chatsessies

Einddiscussie: Wat hebben we geleerd?
16:15 - 16:45 uur

Aan de hand van de presentaties, interviews, discussies en vragen vanuit het publiek sluit Telecom Insights af met een talkshow. Onder leiding van twee gespreksleiders die in contact staan met een uitgebreide redactie wordt de afsluitende tafeldiscussie een bijzonder hoogtepunt van het evenement. Verschillende invalshoeken zijn in de loop van de dag aan de orde geweest. Aan tafel analyseren we nogmaals alle visies en bieden we een totaaloverzicht inclusief conclusies.

Aan tafel: Joep Stassen, Jan-Piet Nelissen (Deloitte), Tim Poulus (Telecompaper), Ingrid Laane (ABN Amro), Eric Kuisch (Eurofiber) en Jacob Groote (KPN).

De afsluitende discussie duurt 30 minuten. Om 16:45 uur eindigt het programma.

Lees je alvast in!

Een aantal sprekers en Telecompaper lichten alvast een tipje van de sluier op over de onderwerpen van Telecom Insights 2020. De regelmatig aangevulde verhalen zijn te lezen op de website van Telecompaper (registratie verplicht). Klik op de naam om artikel te lezen.

"..Eurofiber werkt aan 5G capaciteit nodig voor de groei van de netwerken.."
"..Alcadis zet volgend jaar in op bedrijfskritische netwerken en Private 5G.."
"..T-Mobile Nederland biedt inmiddels landelijke dekking voor 5G. .."
"..Het gaat bij 5G om de toepassingen, niet om de techologie. .."
"..Gigabit connectiviteit is in opkomst. Binnen 1 à 2 jaar wordt het normaler.."
"..In 2021 verbreedt en verdiept Eurofiber zijn fijnmazig netwerk.."
"..Grootste obstakel bij Smart City is organisatorisch. .."
"..Ik denk dat Nederland is beter af met één 5G netwerk dan drie.. "
"..grootste kans voor KPN is helpen door te bewegen naar de Future of Work.."
"verslimming gecombineerd met verduurzaming, zal speerpunt gaan worden.."
"..Laten we eerst 5G voor mensen uitrollen als fixed wireless-oplossing..”
"..voor goed functioneren 5G samenwerking binnen ecosystemen nodig..”

Sprekers

Op Telecom Insights 2020 zullen de volgende mensen presentaties verzorgen en/of deelnemen aan de paneldiscussies. 

Olaf Swantee

Mr. Swantee has been CEO of Sunrise in Switzerland and earlier he was the CEO of the UK’s mobile telecoms business EE. Prior to joining EE, he held a number of Executive Board roles for o.a. Orange Group. He is a Non-executive Director of Telia and an advisor with Warburg Pincus.

Søren Abildgaard

T-Mobile Netherlands CEO Søren Abildgaard has nineteen years of experience in the European telecom sector. At his previous employer Telia Company, he was Chief Commercial Officer and also Group Chief Operations Officer until July 2016. Prior to joining the Telia Group, Søren was CEO of Telia Denmark.

Eric Kuisch

Eric Kuisch is Chief Operating Officer of the Eurofiber Group. He has almost 30 years of experience in telecommunications and ICT, having acted as a senior executive at KPN and Vodafone. Eric is driven by the vital role that digital infrastructure plays in the societies and economies, the technological developments and the opportunities and responsibilities that this entails. 

Helena Lisachuk

Helena Lisachuk leads Deloitte’s Internet of Things (IoT) practice globally. She specializes in the delivery of large-scale digital transformation programs, triggered by technologies such as IoT. She focuses on clients in High Tech and Telco sectors, development of new joint value propositions in IoT with strategic clients of Deloitte. Helena is a member of a Program Board for IoT Solutions World Congress.

Marieke Snoep

Marieke Snoep is Chief Business Market en lid Raad van Bestuur bij KPN. Ze heeft meer dan 20 jaar strategische en commerciële ervaring in de Nederlandse telecom-municatiemarkt. Voordat ze bij KPN kwam was Marieke vanaf 2012 bestuurder bij T-Mobile met als laatste rol Chief Commercial Officer Consumer bij T-Mobile Nederland.

Ed Achterberg

Ed Achterberg heeft Telecompaper in 2000 opgericht. Zijn focus ligt op het leveren van diepteanalyses over trends in de Benelux en de west Europese industrie. Hij heeft een Master of Science degree van de Technische Universiteit Delft.

Jan Piet Nelissen

Jan-Piet Nelissen is a Partner and leads the Monitor Deloitte Strategy Offering in Deloitte Netherlands and is a core member of the TMT (Telecom, Media and Technology) team. Jan-Piet has 20 years of experience in strategy consulting with expertise in strategy, marketing, sales and customer interaction. He also focusses on innovative domains such as 5G and Cloud.

Martin van der Pol

Martin van der Pol is the CTO IoT & Innovations at T-Systems Netherlands. Several years he was account CTO for international enterprises like Philips and KONE. In his current role Martin is inspiring and helping enterprises in their digital journey, focusing on valuable use cases with innovative technologies like IoT, 5G and Edge Cloud.

Heimen Visser

Heimen Visser is werkzaam als Fund Manager Communication Infrastructure & Smart Cities voor Primevest Capital Partners. Heimen houdt zich primair bezig met de ontwikkeling van investerings-projecten op het snijvlak van digitale innovatie en de publieke sector en is de grondlegger van Smart City Nederland.

Jacob Groote

Jacob Groote is EVP 5G bij KPN. Jacob heeft een groot track-record binnen KPN en was voorheen onder ander verantwoordelijk voor de lancering van 4G. Hij is verantwoordelijk voor de commerciële uitrol van 5G in de consumentenmarkt en de zakelijke markt.

Joep Stassen

Joep Stassen is corporate comedian. Hij maakt dankbaar gebruik van zijn dubbele achtergrond: die van stand-up comedian en bedrijfskundige. In de rol als dagvoorzitter: hij maakt het leuk en zinvol tegelijk. Stand-up comedy leerde hij bij de Comedytrain. 

Hans van Elsen

Hans van Elsen is the CTO of Alcadis. Hans has more than 20 years of experience selling networking products and services in the Enterprise and Service Provider segments. He is working in the field of massive Wi-Fi deployments, SmallCells, Private LTE, Neutral Host and Core networking components.

Ingrid Laane

Ingrid Laane is Sector Econoom bij ABN AMRO. Zij is bij de afdeling Sector Advisory verantwoordelijk voor de sectoren Telecom, Media en Techniek (TMT). Ingrid schrijft over economische trends en ontwikkelingen binnen de verschillende branches in haar sectoren. Hiervoor werkte Ingrid bij economisch onderzoek- en adviesbureau Decisio en bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Toon Norp

Toon Norp is Senior Business Consultant bij TNO. Toon adviseert operators, overheid en bedrijven op gebied van mobiele telecommunicatie. Als voorzitter van de 3GPP diensten werkgroep was hij verantwoordelijk voor het specificeren van de eisen aan 5G. Daarnaast heeft hij diverse industriesectoren betrokken bij de standaardisatie van 5G. 

Paul Naastepad

Paul Naastepad (1963) is Managing Director van Eurofiber Nederland. Paul heeft brede international ervaring in de ICT sector. Hij werkte onder meer in directiefuncties bij AT&T, Vodafone en Emtelle. Zijn laatste functie vóór Eurofiber was als CEO van XS4ALL.

Julia Krauwer

Julia Krauwer is Sector Banker TMT bij ABN AMRO. Julia verbindt graag bedrijven en mensen op weg naar een maatschappij waarin technologie zorgt voor groei, verduurzaming en samenwerking. Als innovatiemanager binnen ABN AMRO initieerde zij diverse projecten op het gebied van Artificial Intelligence en blockchaintechnologie.

Eildert van Dijken

Eildert van Dijken is Principal Consultant bij Strict, waar hij zich bezighoudt met projecten rondom 5G visie en strategie, mobiliteit, security, capaciteit en indoor oplossingen. Eildert heeft inhoudelijke trainingen op het gebied van datacom en IP, WiFi, telefonie, GSM, 4G en 5G ontwikkeld en gegeven. Hij publiceert regelmatig over ontwikkelingen rondom IoT, LTE, WiFi en 5G.

Partners en sponsors

Onze partners en sponsor voor Telecom Insigths 2020 zijn: 

Kennispartner

Partners

Sponsors

Online Tickets

Hieronder de mogelijkheid om toegangskaarten aan te schaffen om het congres digitaal bij te wonen. We maken gebruik van Eventbrite voor de verkoop van toegangskaarten en tickets. De prijs voor een online ticket is EUR 195.

Meer informatie of sponsor worden?

We helpen u uiteraard graag met vragen die u heeft. Als u het formulier invult nemen we snel contact met u op.